ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

1E NGUYÊN HỒNG-BA ĐÌNH  ( Hotline: 097-856 -1626)

NGUYỄN VĂN LINH- GIA LÂM (Hotline: 096-650-8151)

KCN PHÚ THỊ-GIA LÂM (Hotline: 098-801-9781)

YÊN VIÊN- GIA ÂM (Hotline: 097-856-1626)

CHỢ YÊN – MÊ LINH (Hotline: 096-650-8151)

NGÃ TƯ TRẠM TRÔI (Hotline: 097-856-1626)

NGỌC HỒI-THANH TRÌ (Hotline: 098-801-9781)

BA LA – HÀ ĐÔNG (Hotline: 097-856-1626)

XÃ ĐÀN-ĐỐNG ĐA (Hotline: 096-650-8151)